Wszystko co potrójne jest doskonałe
HOCl

Skuteczność + bezpieczeństwo + natura

Skuteczność
+
bezpieczeństwo
+
natura

BioMedAqua jest polskim producentem ultraczystego i stabilnego kwasu podchlorawego. Nazwa firmy ma swoją inspirację w metodzie produkcji powstaje w oparciu o własny know-how, poprzez umiejętnie zmodyfikowanie naturalnego procesu elektrolizy wodnego roztworu NaCl.

HOCl jest substancją endogenną występującą u wszystkich ssaków. Posiada ekstremalnie wysoką biozgodność, wynikającą z naturalnego udziału HOCl w procesie nieswoistej odpowiedzi immunologicznej.

Spółka BioMedAqua (BMA) wprowadza na rynek medyczny w Polsce, serię produktów pod brandem

Cechują się one doskonałą, szeroką skutecznością p-drobnoustrojową, przy jednocześnie ekstremalnie wysokim profilu bezpieczeństwa – zarówno dla człowieka jak i materiałów stosowanych w ochronie zdrowia.

Wcześniejsze doświadczenia zdobywane przy wprowadzaniu na rynek ochrony zdrowia wielu usprawnień podnoszących bezpieczeństwo pracy specjalistów, przy jednoczesnym podnoszeniu efektywności procesów leczenia, pozwoliło nam również tym razem, zaproponować rozwiązanie, które wychodzi dużo dalej niż aktualne zmagania z chorobą COVID-19.

W rzeczywistości szpitalnej od wielu lat pojawiają się mikroorganizmy typu MDR, XDR i PDR (szczepy wielooporne). Często zakażenia szpitalne, są źródłem potężnych kosztów ponoszonych przez szpitale, zarówno ze względu na konieczność stosowania leków 3 rzutu, jak też przedłużającego się pobytu zainfekowanych pacjentów. Metoda dezynfekcji przez zamgławianie, pozwala na kompletne uzupełnienie stosowanych do tej pory procedur w jednostkach ochrony zdrowia. Dezynfekcja suchą mgłą (cząsteczki HOCl rozproszonymi do rozmiarów < 5μm) pozwala na skuteczne eliminowanie patogenów w powietrzu, oraz na powierzchniach użytkowych bez ich zamaczania, w tym miejscach trudno dostępnych.

Europejskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (ECDC) https://www.ecdc.europa.eu/en od lat monitoruje dynamikę narastania oporności na antybiotyki. Nasza propozycja wychodzi naprzeciw tej sytuacji, stając się skutecznym narzędziem po które warto sięgnąć.

Kwas podchlorawy jest substancją, która jest słabo rozpoznawalna w środowisku medycznym.

Często chlor, podchloryny, kwas podchlorawy i chlorowy są włączane do jednej grupy i kojarzone z toksycznym działaniem dla człowieka.

Najbliższe i silne skojarzenie biegnie w stronę podchlorynu np. sodu, stąd niezbędne jest rozróżnienie tych dwóch substancji – HOCl wykazuje ok. 100 razy większą aktywność p-drobnosutrojową, przy jednocześnie ekstremalnie wysokim poziomie bezpieczeństwa. Już w roku 1975 roku odkryto, że kwas podchlorawy jest naturalnie produkowany w aktywowanych ludzkich neutrofilach i innych fagocytach jako środek obronny przeciwko patogenom.

Komórki układu fagocytarnego produkują HOCl także w reakcji na urazy. Innymi słowy „wszyscy mamy to we krwi”. W organizmach mechanizmem buforującym działanie HOCl jest tauryna, która przez reakcję z HOCl tworzy chloraminę tauryny, substancje o właściwościach immunomodulujących, oraz nadal (choć nieco słabszych) właściwościach p-drobnoustrojowych.

0 %
ZABITYCH BAKTERII

BMAsept surf&air – to płyn zawierający w swoim składzie ultraczysty, stabilny kwas podchlorawy o stężeniu 300 ppm (0,03%). Pozytywne wyniki badań normatywnych z obszaru medycznego, w tym przede wszystkim PN-EN 17272:2020-10, potwierdziły skuteczność procesu dezynfekcji metodą zamgławiania prowadzonego przez urządzenie z dyszami pneumatycznymi. Cząsteczki wytwarzane w tym procesie mają rozmiar < 5μm, dzięki czemu uzyskiwany jest efekt tzw. suchej mgły, która nie powoduje zawilgotnienia powierzchni i potencjalnego negatywnego wpływu na materiały, a cząsteczki HOCl długo unoszą się w dezynfekowanym pomieszczeniu.

Urządzenia dedykowane do dezynfekcji przez zamgławianie preparatem BMAsept surf&air.

PRODUKTY

BMAsept surf&air – to płyn zawierający w swoim składzie ultraczysty, stabilny kwas podchlorawy o stężeniu 300 ppm (0,03%). Pozytywne wyniki badań normatywnych z obszaru medycznego, w tym przede wszystkim PN-EN 17272:2020-10, potwierdziły skuteczność procesu dezynfekcji metodą zamgławiania prowadzonego przez urządzenie z dyszami pneumatycznymi. Cząsteczki wytwarzane w tym procesie mają rozmiar < 5μm, dzięki czemu uzyskiwany jest efekt tzw. suchej mgły, która nie powoduje zawilgotnienia powierzchni i potencjalnego negatywnego wpływu na materiały, a cząsteczki HOCl długo unoszą się w dezynfekowanym pomieszczeniu.

Urządzenia dedykowane do dezynfekcji przez zamgławianie preparatem BMAsept surf&air.

1. BMAsept D1 – jednodyszowy system dezynfekcji ambulansów, sterowany z dotykowego panelu głównego karetki. System w pełni zabudowany, z możliwością adaptacji do różnych nadwozi i marek pojazdów.

2. BMAsept M4 – czterodyszowy, mobilny zamgławiacz pneumatyczny do dezynfekcji pomieszczeń. Wyposażony w dotykowy wyświetlacz, z wgranym oprogramowaniem i intuicyjną obsługą. Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych ułatwia pracę i eliminuje błędy ustawień procesu dezynfekcji.

BADANIA

Metoda h-RIPT

Produkt klasyfikowany jako niedrażniący

PN-EN 17272: 2020-10 czas działania 60 min temp. testu: 20ºC , obciążenie albumina wołowa 0,3g/l
wykazuje działanie bójcze w dezynfekcji pomieszczeń przez zamgławianie:

przeciw wirusom (skuteczność >6,8 log)
Poliovirus type 1 LSc 2ab
Murine norovirus
Adenovirus type 5
Vaccinia virus strain Elstree
Human coronavirus 229E

przeciw bakteriom (skuteczność >5,7 log)
Staphylococcus aureus ATCC 6538
Escherichia coli ATCC 10536
Enterococcus hirae ATCC 10541
Enterococcus faecium ATCC 6057
Acinetobacter baumanii ATCC 19606

przeciw prątkom (skuteczność >5,25 log)
Mycobacterium avium ATCC 15769
Mycobacterium terrae ATCC 15755

przeciw grzybom (skuteczność >5,08 log)
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404
Candida albicans ATCC 10231

PN-EN 13697+A1:2019-08 czas działania 5 min; temp. testu: 20ºC ± 1ºC, obciążenie: 0,3 g/l albuminy wołowej; wykazuje działanie bójcze przeciw bakteriom (redukcja >5 log)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
Staphylococcus aureus ATCC 6538
Escherichia coli ATCC 10536
Enterococcus hirae ATCC 10541
Candida albicans (>4 log) ATCC 10231

PN-EN 14476:2013+A2:2019 czas działania 60s, temp. testu: 20C, rozcieńczony w twardej wodzie, obecności substancji obciążającej, wykazuje działanie bójcze przeciwko wirusom (redukcja ≥4 lg)
Poliovirus type 1 LSc 2ab NIBSC 10/164
Murine norovirus S99 Berlin
Adenovirus type 5 ATCC VR-5

PN-EN 14348:2006 czas działania 5min; temp. testu: 20ºC; obciążenie 0,3 g/l albumina bydlęca; stężenie końcowe 80%, wykazuje działanie bójcze przeciw prątkom (redukcja >6,3 log)
Mycobacterium avium ATCC 15769
Mycobacterium terrae ATCC 15755

PARTNERSTWO

BioMedAqua Sp. z o.o. jest członkiem Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej Wojskowej Akademii Technicznej,  z którą wspólnie przygotowaliśmy projekt na konkurs w ramach projektu z zakresu obronności kraju „SZAFIR2”. Celem jest wytworzenie „mobilnego systemu dezynfekcyjnego do zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP w przeciwdziałaniu SARS-CoV-2”. Ten system podobnie jak wersja cywilna urządzeń, będzie miał dużo szersze zastosowanie w sytuacjach zagrożeń biologicznych innymi patogenami. W zadaniach projektu SZAFIR2, uwzględnione jest m.in. wykonanie badań przedklinicznych i klinicznych dot. HOCl, których wyniki w oparciu o zasadę EBM (Evidence Based Medicine) dadzą odpowiedź m.in. bezpieczeństwa ekspozycji dróg oddechowych na HOCl w trakcie procesu dezynfekcji. Kolejne wspólne projekty oparte o pełne wykorzystanie właściwości HOCl, są w trakcie opracowywania a perspektywy bardzo obiecujące.

JFC Polska jest naszym partnerem technicznym przygotowującym pneumatyczne urządzenia do zastosowań medycznych. JFC jest firmą międzynarodową, produkującą wysokiej jakości innowacyjne produkty, które dostarcza do takich sektorów jak rolnictwo, przemysł morski, przemysł sanitarny, gastronomiczny, hotelarstwo, budownictwo, drogownictwo i ochrona środowiska.

AMZ KUTNO SA  to przedsiębiorstwo działające od 1999 roku, specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji zabudów specjalnych samochodów użytkowych, w tym m.in. ambulansów ratunkowych.

BioMedAqua Sp. z o.o.

ul. Krakowska 92C
39-200 Dębica

NIP 872-242-81-25
KRS 0000844130

+48 502 707 557

info(at)biomedaqua.eu