NASZA HISTORIA

BioMedAqua jest polskim producentem ultraczystego i stabilnego kwasu podchlorawego. Nazwa firmy ma swoją inspirację w metodzie produkcji powstaje w oparciu o własny know-how, poprzez umiejętnie zmodyfikowanie naturalnego procesu elektrolizy wodnego roztworu NaCl.

HOCl jest substancją endogenną występującą u wszystkich ssaków. Posiada ekstremalnie wysoką biozgodność, wynikającą z naturalnego udziału HOCl w procesie nieswoistej odpowiedzi immunologicznej.

Spółka BioMedAqua (BMA) wprowadza na rynek medyczny w Polsce, serię produktów pod brandem

Cechują się one doskonałą, szeroką skutecznością p-drobnoustrojową, przy jednocześnie ekstremalnie wysokim profilu bezpieczeństwa – zarówno dla człowieka jak i materiałów stosowanych w ochronie zdrowia.

Wcześniejsze doświadczenia zdobywane przy wprowadzaniu na rynek ochrony zdrowia wielu usprawnień podnoszących bezpieczeństwo pracy specjalistów, przy jednoczesnym podnoszeniu efektywności procesów leczenia, pozwoliło nam również tym razem, zaproponować rozwiązanie, które wychodzi dużo dalej niż aktualne zmagania z chorobą COVID-19.

W rzeczywistości szpitalnej od wielu lat pojawiają się mikroorganizmy typu MDR, XDR i PDR (szczepy wielooporne). Często zakażenia szpitalne, są źródłem potężnych kosztów ponoszonych przez szpitale sięgając nawet 7,4 mln PLN w pojedynczej placówce 1 , zarówno ze względu na konieczność stosowania leków 3 rzutu, jak też przedłużającego się pobytu zainfekowanych pacjentów. Metoda dezynfekcji przez zamgławianie, pozwala na kompletne uzupełnienie stosowanych do tej pory procedur w jednostkach ochrony zdrowia. Dezynfekcja suchą mgłą (cząsteczki HOCl rozproszonymi do rozmiarów < 5μm) pozwala na skuteczne eliminowanie patogenów w powietrzu, oraz na powierzchniach użytkowych bez ich zamaczania, w tym miejscach trudno dostępnych.

Europejskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (ECDC) od lat monitoruje dynamikę narastania oporności na antybiotyki. Nasza propozycja wychodzi naprzeciw tej sytuacji, stając się skutecznym narzędziem po które warto sięgnąć.

WSZYSCY MAMY TO WE KRWI

Kwas podchlorawy jest substancją, która jest słabo rozpoznawalna w środowisku medycznym.

Często chlor, podchloryny, kwas podchlorawy i chlorowy są włączane do jednej grupy i kojarzone z toksycznym działaniem dla człowieka.

Najbliższe i silne skojarzenie biegnie w stronę podchlorynu np. sodu, stąd niezbędne jest rozróżnienie tych dwóch substancji – HOCl wykazuje ok. 100 razy większą aktywność p-drobnosutrojową, przy jednocześnie ekstremalnie wysokim poziomie bezpieczeństwa. Już w roku 1975 roku odkryto, że kwas podchlorawy jest naturalnie produkowany w aktywowanych ludzkich neutrofilach i innych fagocytach jako środek obronny przeciwko patogenom.

Komórki układu fagocytarnego produkują HOCl także w reakcji na urazy. Innymi słowy „wszyscy mamy to we krwi”. W organizmach mechanizmem buforującym działanie HOCl jest tauryna, która przez reakcję z HOCl tworzy chloraminę tauryny, substancje o właściwościach immunomodulujących oraz nadal (choć nieco słabszych) właściwościach p-drobnoustrojowych.

60 %
ZABITYCH BAKTERII

PRODUKTY

BMAsept surf&air – płyn zawierający w swoim składzie ultraczysty, stabilny kwas podchlorawy o stężeniu 300 ppm (0,03%), przeznaczony do dezynfekcji powierzchni przez spryskiwanie (spray). Wykazuje działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżakobójcze, grzybobójcze, sporobójcze, wirusobójcze (w tym polio, adeno, norowirusa oraz wirusów osłonkowych, takich jak koronawirusy). Skuteczność potwierdzona wieloma badaniami, m.in. wg norm PN-EN 14476, PN-EN 13697, PN-EN 14348, PN-EN 16615 – tzw. test 4-pól (metoda przecierania, czas działania 60 sek.). Produkt gotowy do użycia, nie pozostawia substancji resztkowych po wyschnięciu, w 100% biodegradowalny i w 100% z naturalnych składników. Wykazuje szeroką kompatybilność materiałową z powierzchniami wykonanymi z różnych materiałów jak metale i tworzywa (potwierdzona badaniami).

BMAsept air – płyn do dezynfekcji powierzchni i pomieszczeń metodą zamgławiania, zawierający w swoim składzie ultraczysty, stabilny kwas podchlorawy o stężeniu 500ppm.Wykazuje działanie bakteriobójcze (w tym Clostridium difficile), prątkobójcze, drożdżakobójcze, wirusobójcze (w tym polio, adeno, norowirusa oraz wirusów osłonkowych, takich jak koronawirusy). Produkt gotowy do użycia, nie pozostawia substancji resztkowych po wyschnięciu, w 100% biodegradowalny i w 100% z naturalnych składników.

Pozytywne wyniki badań normatywnych z obszaru medycznego wg normy PN-EN 17272:2020-10 potwierdziły skuteczność procesu dezynfekcji metodą zamgławiania prowadzonego przez urządzenie z dyszami pneumatycznymi. Cząsteczki wytwarzane w tym procesie mają rozmiar < 5μm, dzięki czemu uzyskiwany jest efekt tzw. suchej mgły, która nie powoduje zawilgotnienia powierzchni i potencjalnego negatywnego wpływu na materiały, a cząsteczki HOCl długo unoszą się w dezynfekowanym pomieszczeniu.

BMAsept air+ – gotowy do użycia stabilny roztwór kwasu podchlorawego o stężeniu 2060ppm, przeznaczony do dezynfekcji poprzez zamgławianie w sytuacjach krytycznych. Wykazuje szerokie spektrum aktywności bójczej, w tym sporobójczej, zgodnie z normą PN-EN 17272:2020-10. Produkt gotowy do użycia, nie zostawia substancji resztkowych po wyschnięciu, w 100% z naturalnych składników, w 100% biodegradowalny.

BMAsept hand – płyn do higienicznej dezynfekcji rąk zawierający kwas podchlorawy o stężeniu 510ppm. Skuteczność potwierdzona badaniami laboratoryjnymi: PN-EN 1500, PN-EN 14476, PN-EN 13727, PN-EN 14348, PN-EN 13697.

Produkt oparty na naturalnych składnikach z dodatkiem eukaliptusa, przebadany dermatologicznie.

BMAsept water – Preparat na bazie kwasu podchlorawego przeznaczony do dezynfekcji wody pitnej i wodociągowej. Środek do użytku profesjonalnego.

Uniwersalny środek bakteriobójczy, wirusobójczy i grzybobójczy przeznaczony do: dezynfekcji wody pitnej, dezynfekcji wód wodociągowych i wód ze studni głębinowych  (przeznaczonych do spożycia dla ludzi i zwierząt), dezynfekcji wód procesowych, dezynfekcji szokowej instalacji wodociągowych, usuwania biofilmu i zanieczyszczeń mikrobiologicznych z instalacji wody pitnej oraz usuwania Legionelli z instalacji CWU (ciepłej wody użytkowej).

BMAsept secure – płyn zawierający w swoim składzie ultraczysty, stabilny kwas podchlorawy o stężeniu 300 ppm (0,03%), przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni mających, jak i niemających kontaktu z żywnością, metodą zamgławiania. Nie wymaga spłukiwania. Skuteczność procesu dezynfekcji potwierdzona wg normy PN-EN 17272:2020-10. Wykazuje działanie bakteriobójcze (w tym na szczepy lekooporne: Enterococcus  faecium VRE, Klebsiella pneumoniae KPC), drożdżakobójcze (w tym Candida auris, Candida albicans) oraz wirusobójcze wobec wirusów osłonkowych, takich jak koronawirusy. Produkt gotowy do użycia, nie pozostawia substancji resztkowych po wyschnięciu, w 100% biodegradowalny i w 100% z naturalnych składników. Wykazuje szeroką kompatybilność materiałową: jest bezpieczny dla sprzętu elektronicznego, medycznego i wielu stopów metali i tworzyw (potwierdzone badaniami). Badania na ludzkich komórkach tchawicy i skóry, potwierdzają brak genotoksyczności i cytotoksyczności produktu. Wykonane badanie przedkliniczne potwierdza brak szkodliwego działania BMAsept secure na narządy oraz układ oddechowy zwierząt.

URZĄDZENIA

URZĄDZENIA DEDYKOWANE DO DEZYNFEKCJI PRZEZ ZAMGŁAWIANIE PREPARATAMI

URZĄDZENIA DEDYKOWANE DO DEZYNFEKCJI PRZEZ ZAMGŁAWIANIE PREPARATAMI


1. BMAsept D1 – jednodyszowy system dezynfekcji ambulansów, sterowany z dotykowego panelu głównego karetki. System w pełni zabudowany, z możliwością adaptacji do różnych nadwozi i marek pojazdów. Z działaniem urządzenia możesz zapoznać się w poniższym materiale filmowym.

2. BMAsept M4 – czterodyszowy, mobilny zamgławiacz pneumatyczny do dezynfekcji pomieszczeń. Wyposażony w dotykowy wyświetlacz, z wgranym oprogramowaniem i intuicyjną obsługą. Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych ułatwia pracę i eliminuje błędy ustawień procesu dezynfekcji.

BADANIA

Metoda h-RIPT

Produkt klasyfikowany jako niedrażniący

PN-EN 17272: 2020-10 czas działania 60 min temp. testu: 20ºC , obciążenie albumina wołowa 0,3g/l
wykazuje działanie bójcze w dezynfekcji pomieszczeń przez zamgławianie:

przeciw wirusom (skuteczność >6,8 log)
Poliovirus type 1 LSc 2ab
Murine norovirus
Adenovirus type 5
Vaccinia virus strain Elstree
Human coronavirus 229E

przeciw bakteriom (skuteczność >5,7 log)
Staphylococcus aureus ATCC 6538
Escherichia coli ATCC 10536
Enterococcus hirae ATCC 10541
Enterococcus faecium ATCC 6057
Acinetobacter baumanii ATCC 19606

przeciw prątkom (skuteczność >5,25 log)
Mycobacterium avium ATCC 15769
Mycobacterium terrae ATCC 15755

przeciw grzybom (skuteczność >5,08 log)
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404
Candida albicans ATCC 10231

PN-EN 13697+A1:2019-08 czas działania 5 min; temp. testu: 20ºC ± 1ºC, obciążenie: 0,3 g/l albuminy wołowej; wykazuje działanie bójcze przeciw bakteriom (redukcja >5 log)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
Staphylococcus aureus ATCC 6538
Escherichia coli ATCC 10536
Enterococcus hirae ATCC 10541

PN-EN 14476:2013+A2:2019 czas działania 60s, temp. testu: 20C, rozcieńczony w twardej wodzie, w obecności substancji obciążającej, wykazuje działanie bójcze przeciwko wirusom (redukcja ≥4 lg)
Poliovirus type 1 LSc 2ab NIBSC 10/164
Murine norovirus S99 Berlin
Adenovirus type 5 ATCC VR-5

PN-EN 14348:2006 czas działania 5min; temp. testu: 20ºC; obciążenie 0,3 g/l albumina bydlęca; stężenie końcowe 80%, wykazuje działanie bójcze przeciw prątkom (redukcja >6,3 log)
Mycobacterium avium ATCC 15769
Mycobacterium terrae ATCC 15755

PARTNERSTWO

BioMedAqua Sp. z o.o. jest członkiem Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej Wojskowej Akademii Technicznej,  z którą wspólnie przygotowaliśmy projekt na konkurs w ramach konceptu z zakresu obronności kraju „SZAFIR2”. Celem jest wytworzenie „mobilnego systemu dezynfekcyjnego do zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP w przeciwdziałaniu SARS-CoV-2”. Ten system podobnie jak wersja cywilna urządzeń, będzie miał dużo szersze zastosowanie w sytuacjach zagrożeń biologicznych innymi patogenami. W zadaniach projektu SZAFIR2, uwzględnione jest m.in. wykonanie badań przedklinicznych i klinicznych dot. HOCl, których wyniki w oparciu o zasadę EBM (Evidence Based Medicine) dadzą odpowiedź dotyczącą bezpieczeństwa ekspozycji dróg oddechowych na HOCl w trakcie procesu dezynfekcji. Kolejne wspólne projekty oparte o pełne wykorzystanie właściwości HOCl, są w trakcie opracowywania a perspektywy bardzo obiecujące.

JFC Polska jest naszym partnerem technicznym przygotowującym pneumatyczne urządzenia do zastosowań medycznych. JFC jest firmą międzynarodową, produkującą wysokiej jakości innowacyjne produkty, które dostarcza do takich sektorów jak rolnictwo, przemysł morski, przemysł sanitarny, gastronomiczny, hotelarstwo, budownictwo, drogownictwo i ochrona środowiska.

AMZ KUTNO SA  to przedsiębiorstwo działające od 1999 roku, specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji zabudów specjalnych samochodów użytkowych, w tym m.in. ambulansów ratunkowych.

BioMedAqua Sp. z o.o.

ul. Krakowska 92C
39-200 Dębica

NIP 872-242-81-25
KRS 0000844130

+48 572 661 840

handel(at)biomedaqua.eu