Szykujcie się na superbakterie!

Szykujcie się na superbakterie!

Według raportu, opublikowanego 7 lutego 2023 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych, zaniedbaliśmy główny składnik problemu bakterii lekoopornych: ŚRODOWISKO (1)

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest uważana za jeden z głównych problemów zdrowia publicznego na świecie. Stanowi również krytyczne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i roślin, bezpieczeństwa żywnościowego oraz rozwoju gospodarczego.

Raport uznaje środowisko za miejsce, w którym powstaje oporność na antybiotyki i sieje spustoszenie, powodując aż 1,27 miliona zgonów rocznie. Jest to problem, który już został rozpoznany w szpitalach i ośrodkach opieki zdrowotnej, a także w gospodarstwach produkujących zwierzęta gospodarskie, ryby i uprawy.

„… od pół wieku rozmawiamy o tym, jak regulować oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, a mimo to wciąż obserwujemy ich rosnące zastosowanie i rosnącą oporność na antybiotyki. Czas więc naprawdę pomyśleć szerzej” (2).

Jakie jest rozwiązanie?

Wg autorów raportu należy podjąć działania, które ograniczą rolę środowiska w rozprzestrzenieniu lekoopornych bakterii oraz ich genów i skupić się na monitorowaniu i 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗜𝗟𝗔𝗞𝗧𝗬𝗖𝗘.

Środowisko szpitalne jest szczególnie istotnym miejscem rozprzestrzeniania się lekoopornych bakterii, dlatego to tu, u podstaw działań leży 𝘇𝗮𝗽𝗼𝗯𝗶𝗲𝗴𝗮𝗻𝗶𝗲.

Wdrażajmy więc wysokiej jakości higienę w palcówkach służby zdrowia, stosując najbardziej bezpieczne dla ludzi i środowiska, w 100% biodegradowalne środki dezynfekcyjne aby wspólnie i odpowiedzialnie dbać o otaczający nas świat.