Dezynfekcja a drogi oddechowe.

Dezynfekcja a drogi oddechowe.

Co raz częściej specjaliści pulmonolodzy podkreślają, że zintensyfikowana ekspozycja na wszechobecne, agresywnie działające środki dezynfekcyjne, istotnie wpływa na pogorszenie stanu śluzówki oraz nabłonka dróg oddechowych, ułatwiając tym samym przebieg procesu infekcji, jednocześnie pogorszając rokowanie.

Tym bardziej istotny jest właściwy dobór środka, który wybieramy do użycia.

BMAsept sur&air to obecnie jedyny na polskim rynku, wyjątkowo biozgodny środek dezynfekcyjny, który łączy potężne i jednocześnie naturalne działanie p-drobnoustrojowe, przy ekstremalnym profilu bezpieczeństwa.

Ten unikalny profil bezpieczeństwa, poprowadził kilka różnych ekip badawczych do postawienia śmiałych tez, o możliwości zastosowania substancji czynnej – którą jest kwas podchlorawy – w profilaktyce po-ekspozycyjnej SARS-CoV-2, ale też w leczeniu nieswoistych zapaleń górnych dróg oddechowych. Pierwsze wyniki badań przedklinicznych pokazały wysoki profil bezpieczeństwa HOCl, przy jednoczesnej wysokiej skuteczności p-drobnoustrojowej in vitro. Wnioski wskazują na duży sens kontynuowania tego kierunku w oparciu o dokładne protokoły badań klinicznych.

Analiza właściwości HOCl, legła również u podstaw tworzenia naszego projektu badawczego z Wojskową Akademią Techniczną, który intensywnie rozpoczynamy już w listopadzie. Kaskadowo ułożony plan badań dotyczący właściwości substancji, zwieńczy badanie kliniczne przeprowadzone na zdrowych ochotnikach, które rozstrzygnie – jak się wydaje, postawioną zupełnie zasadnie tezę o wyjątkowym bezpieczeństwie kwasu podchlorawego w procesach dezynfekcji przez zamgławianie.