Innowacyjny System Dezynfekcji: Badania i Wyniki

Innowacyjny System Dezynfekcji: Badania i Wyniki

Podczas ostatniej Konferencji Epimilitaris mieliśmy zaszczyt zaprezentować wyniki naszych prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych nad nowym mobilnym systemem dezynfekcji. Te prace były realizowane przez konsorcjum naukowo-przemysłowe Wojskowa Akademia Techniczna-BioMedAqua, w ramach projektu NCBR pt. „Mobilny system dezynfekcyjny do zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP w przeciwdziałaniu SARS-CoV-2”.
Nasze badania potwierdziły skuteczność produktów BMAsept w zwalczaniu nie tylko wirusa SARS-CoV-2, ale także wielu innych niebezpiecznych patogenów, w tym szczepów lekoopornych oraz Clostridium difficile.
Dodatkowo, stwierdziliśmy wyjątkową zgodność materiałową naszych produktów na różnych powierzchniach i urządzeniach, takich jak stal nierdzewna, uszczelki stosowane w urządzeniach medyczno-diagnostycznych czy układy elektroniczne. W badaniach nie stwierdzono żadnych zmian w funkcjonowaniu badanych elementów w stężeniu HOCl do 2000 ppm! 🧪💡
Nasze badania naukowe potwierdziły także, że kwas podchlorawy, będący naturalnym produktem w naszej krwi, jest bezpieczny dla komórek skóry i dróg oddechowych. Badania wykazały, że ludzkie fibroblasty i komórki nabłonka tchawicy nie ulegają niekorzystnym zmianom morfologicznym i fizjologicznym po ekspozycji na HOCl o stężeniu 300 ppm. Te wyniki zostały również potwierdzone w badaniu przedklinicznym na modelu zwierzęcym. 🩸🔬
Nie możemy się doczekać wyników badań klinicznych! Bądźcie z nami na bieżąco. 💼📊