Lekooporność – globalny kryzys zdrowotny

Lekooporność – globalny kryzys zdrowotny

Lekooporność bakterii jest poważnym problemem w medycynie, ponieważ utrudnia leczenie i może prowadzić do trudnych do zwalczenia infekcji. Należy więc zwrócić szczególną uwagę na dobór odpowiedniego środka dezynfekcyjnego, ponieważ wiele drobnoustrojów, w tym szczególnie 𝐧𝐢𝐞𝐛𝐞𝐳𝐩𝐢𝐞𝐜𝐳𝐧𝐲𝐜𝐡 – 𝐛𝐚𝐤𝐭𝐞𝐫𝐢𝐢 𝐥𝐞𝐤𝐨𝐨𝐩𝐨𝐫𝐧𝐲𝐜𝐡 posiada naturalne mechanizmy chroniące ich komórki przed działaniem toksycznych dla nich substancji. Przykładem są mikroorganizmy 𝐤𝐚𝐭𝐚𝐥𝐚𝐳𝐨𝐝𝐨𝐝𝐚𝐭𝐧𝐢𝐞, czyli takie które wykazują aktywność enzymu katalazy, co oznacza, że ​​mają zdolność do rozkładu powszechnie stosowanej substancji do dezynfekcji – 𝘯𝘢𝘥𝘵𝘭𝘦𝘯𝘬𝘶 𝘸𝘰𝘥𝘰𝘳𝘶 (H2O2). Przykładem mikroorganizmów katalazododatnich jest: 𝐀𝐜𝐢𝐧𝐞𝐭𝐨𝐛𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫 𝐛𝐚𝐮𝐦𝐚𝐧𝐢𝐢, 𝐒𝐭𝐚𝐩𝐡𝐲𝐥𝐨𝐜𝐨𝐜𝐜𝐮𝐬 𝐚𝐮𝐫𝐞𝐮𝐬, 𝐄𝐬𝐜𝐡𝐞𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐢, 𝐏𝐬𝐞𝐮𝐝𝐨𝐦𝐨𝐧𝐚𝐬 𝐚𝐞𝐫𝐮𝐠𝐢𝐧𝐨𝐬𝐚, 𝐊𝐥𝐞𝐛𝐬𝐢𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐧𝐞𝐮𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚𝐞, 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐨𝐛𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐜𝐞𝐚𝐞 𝐬𝐩., 𝐌𝐲𝐜𝐨𝐛𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫𝐢𝐮𝐦 𝐭𝐮𝐛𝐫𝐞𝐜𝐮𝐥𝐨𝐬𝐢𝐬, 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐚𝐥𝐛𝐢𝐜𝐚𝐧𝐬 i wiele innych. 


Wybierając środki dezynfekujące szukajmy rozwiązań skutecznych, bezpiecznych oraz potwierdzonych wiarygodnymi wynikami badań!
Pytaj o 𝐟𝐚𝐤𝐭𝐲 – 𝐧𝐢𝐞 𝐨𝐛𝐢𝐞𝐭𝐧𝐢𝐜𝐞 !