Uzyskaliśmy pozytywną ocenę i dofinansowanie w ramach projektu złożonego wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie w konkursie 2/SZAFIR/2020

Uzyskaliśmy pozytywną ocenę i dofinansowanie w ramach projektu złożonego wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie w konkursie 2/SZAFIR/2020

Szanowni Państwo,

Dzielimy się bardzo dobrą wiadomością, która wpłynęła do nas 31 sierpnia br. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Uzyskaliśmy pozytywną ocenę i dofinansowanie w ramach projektu złożonego wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie w konkursie 2/SZAFIR/2020 „Zabezpieczenie medyczne Sił Zbrojnych RP w przeciwdziałaniu zakażeniom SARS-CoV-2 oraz ocena wpływu COVID-19 na ich gotowość operacyjną.

Wkrótce rozpoczynamy realizację naszego wspólnego projektu: „Mobilny system dezynfekcyjny do zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP w przeciwdziałaniu SARS-CoV-2

O szczegółach projektu będziemy informować w stosownym czasie i zakresie, nie mniej już teraz sygnalizujemy, że w ramach wielu przewidzianych zadań wykonane zostaną m.in. badania:

• Wpływu HOCl na zespoły elektroniczne oraz materiały konstrukcyjne urządzeń medycznych

• Wpływu HOCl na cytotoksyczność i genotoksyczność

• Badania przedkliniczne

• Badania kliniczne bezpieczeństwa stosowania HOCl m.in. w ekspozycji na drogi oddechowe

Cieszymy się perspektywą rychłego uruchomienia prac badawczych, które prowadzić będziemy wspólnie z wysoko wykwalifikowanymi i doświadczonymi partnerami z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.