Game changer w dezynfekcji: SURFER (BMAsept surf&air) skuteczny i ekstremalnie bezpieczny

Game changer w dezynfekcji: SURFER (BMAsept surf&air) skuteczny i ekstremalnie bezpieczny

Podróż karetką ratuje życie. Ale każdy pacjent, może być zagrożeniem dla kolejnych, szczególnie w dobie narastania antybiotykooporności. Dlatego niezmiernie ważne jest skuteczne przerywanie transmisji, najlepiej skutecznym i bezpiecznym systemem dezynfekcji przez zamgławianie. Game changer w dezynfekcji: SURFER (BMAsept surf&air) skuteczny i ekstremalnie bezpieczny.