Czy warto monitorować zakażenia i inwestować w ich zapobieganie?

Czy warto monitorować zakażenia i inwestować w ich zapobieganie?

Trzy cytaty na dziś z artykułu Pani mgr Marii Ciuruś z ostatniego numeru Forum Zakażeń:

  1. „Wskutek stosowania dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania w celu redukcji liczby koronawirusów w powietrzu prawdopodobnie redukcji uległa również liczba bakterii i grzybów wielolekoopornych”.

 

  1. „Od 2016 r. dane z rejestru utrzymują się na stabilnym poziomie – średnia dla szpitala wynosi 4–5% zakażeń wśród wszystkich pacjentów, zaś średnia dla 4 oddziałów, w których rejestruje się najwięcej zakażeń wynosi 15%”.

 

  1. „zauważalnie zmniejszyła się liczba bakterii i grzybów wielolekoopornych, w tym szczepów z ekstremalną opornością. Stanowi to korzyść dla szpitala w postaci krótszego czasu leczenia pacjentów z zakażeniami szpitalnymi, które można leczyć tańszymi antybiotykami”.

 

Wiadomym jest, że mimo wielu prób ujednolicenia, nie mamy w Polsce standardu rejestracji i monitorowania zakażeń szpitalnych. W artykule znajdują się mocne dane, zbierane systematycznie na przestrzeni 14 lat w jednym szpitalu. Interesująca byłaby możliwość odniesienia się do innych placówek…ale w oparciu o tą samą metodykę.

Całość artykułu znajdziesz w czasopiśmie naukowym Forum Zakażeń 2021;12(4): 141–156