Lepiej zapobiegać niż leczyć

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Morbum evitare quam curare facilius est.

W 2019 roku z powodu infekcji wywołanych bezpośrednio antybiotykoopornymi bakteriami, na świecie zmarło ponad 1,2 mln osób. To więcej niż na AIDS czy malarię.

Jedna tylko kombinacja patogen-lek, czyli Staphylococcus aureus oporny na metycylinę, spowodował ponad 100 tys. zgonów w 2019 roku, a sześć innych patogenów odpowiada za kolejne śmierci (od 50 tys. do 100 tys. zmarłych).

BMAsept surf&air  – jest skuteczny w unieszkodliwianiu MRSA – potwierdziły to wyniki badania w akredytowanym laboratorium ( >5log10 redukcji).

„Wydatki muszą być skierowane w pierwszej kolejności na zapobieganie infekcjom i upewnienie się, że istniejące antybiotyki są stosowane odpowiednio i rozsądnie oraz wprowadzenie nowych antybiotyków na rynek. Wiele regionów świata stoi w obliczu kiepskiego dostępu do tanich i skutecznych antybiotyków. Liderzy polityczni i służby zdrowia powinni potraktować to poważnie” dr R. Laxminarayan

„Uzyskaliśmy dane z systematycznych przeglądów fachowej literatury, z systemów szpitalnych, z systemów nadzoru oraz z innych źródeł, obejmujących w sumie 471 milionów pojedynczych rekordów. Oszacowaliśmy zgony i lata życia skorygowane niepełnosprawnością, powiązane z 23 patogenami i 88 kombinacjami patogen-lek” piszą autorzy opracowania.

„Te nowe dane ujawniają prawdziwą skalę oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe na całym świecie i są wyraźnym sygnałem, że musimy zacząć działać już teraz, aby zwalczyć zagrożenie” mówi prof. Chris Murray z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, który był jednym z głównych autorów raportu.

W 2019 roku z powodu infekcji wywołanych bezpośrednio antybiotykoopornymi bakteriami, na świecie zmarło ponad 1,2 mln osób. To więcej niż na AIDS czy malarię.

Jedna tylko kombinacja patogen-lek, czyli Staphylococcus aureus oporny na metycylinę, spowodował ponad 100 tys. zgonów w 2019 roku, a sześć innych patogenów odpowiada za kolejne śmierci (od 50 tys. do 100 tys. zmarłych).

BMAsept surf&air  – jest skuteczny w unieszkodliwianiu MRSA – potwierdziły to wyniki badania w akredytowanym laboratorium ( >5log10 redukcji).

„Wydatki muszą być skierowane w pierwszej kolejności na zapobieganie infekcjom i upewnienie się, że istniejące antybiotyki są stosowane odpowiednio i rozsądnie oraz wprowadzenie nowych antybiotyków na rynek. Wiele regionów świata stoi w obliczu kiepskiego dostępu do tanich i skutecznych antybiotyków. Liderzy polityczni i służby zdrowia powinni potraktować to poważnie” dr R. Laxminarayan

„Uzyskaliśmy dane z systematycznych przeglądów fachowej literatury, z systemów szpitalnych, z systemów nadzoru oraz z innych źródeł, obejmujących w sumie 471 milionów pojedynczych rekordów. Oszacowaliśmy zgony i lata życia skorygowane niepełnosprawnością, powiązane z 23 patogenami i 88 kombinacjami patogen-lek” piszą autorzy opracowania.

„Te nowe dane ujawniają prawdziwą skalę oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe na całym świecie i są wyraźnym sygnałem, że musimy zacząć działać już teraz, aby zwalczyć zagrożenie” mówi prof. Chris Murray z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, który był jednym z głównych autorów raportu.

DOI: The Lancet