Sepsa – współczesne zagrożenie zdrowotne

Sepsa – współczesne zagrożenie zdrowotne

„W pojedynczej placówce koszty zakażeń szpitalnych mogą sięgać nawet… 7,4 mln PLN rocznie!”

Przy regularnym stosowaniu dezynfekcji metodą zamgławiania „zauważalnie zmniejszyła się liczba bakterii i grzybów wielolekoopornych, w tym szczepów z ekstremalną opornością. Stanowi to korzyść dla szpitala w postaci krótszego czasu leczenia pacjentów z zakażeniami szpitalnymi, które można leczyć tańszymi antybiotykami”.

Dane gromadzone w Europejskiej Sieci Monitorowania Antybiotykooporności EARS-Net, wskazują na ciągły wzrost przypadków występowania szczepów wielolekoopornych.

Z kolei według danych Global Sepsis Alliance, sepsa dotyka prawie 50 mln ludzi rocznie, a co najmniej 11 mln z nich umiera. To jedna śmierć co niecałe 3 sekundy. Śmiertelność, zależnie od kraju i jakości jego systemu ochrony zdrowia, waha się pomiędzy 15% a ponad 50%.

Zapraszamy do udziału w webinarze organizowanym przez wydawnictwo PZWL, prowadzonym przez pana Prof. A. Küblera oraz p. Prof. W. Goździka.

Sepsa – współczesne zagrożenie zdrowotne